Affärsområden

Från att ha varit en traditionell mekanisk verkstad går Brogren mot att vara ett teknikföretag som går mot mer specialisering av att ta fram koncept, prototyper och särskilda processer för att sedan kunna producera för våra kunder i våra tre affärsområden.

Framgångsfaktor i vår tillväxt är det ständiga arbetet med kvalitet, inte bara produktkvalitet utan den totalkvalitet som Brogren Industries ska förknippas med.

Fortfarande är produktion den stora drivmotorn, men fler och fler av våra nya och gamla kunder vänder sig till oss för mer avancerade projekt och produkter. Kunder med produkter som har ett svårbearbetat material med komplex geometri till höga kvalitetskrav är det som gemensamt kännetecknar Brogren Industries.

Välkommen till våra tre affärsområden Aerospace, Gas turbines och Parts.