Gas turbine

Gas turbine är Brogren Industries största affärsområde. Inom området samlar företaget all sin kunskap kring produkter för industriella gasturbiner.

Affärsområdet Gas turbines utveckling präglas framför allt av det mycket långvariga samarbetet med Siemens Turbomachinery. Arbetet har även gjort att Siemens idag är Brogrens största kund.

Framförallt erbjuder Brogren marknaden för industriella gasturbiner laser och TIG-svetsning enligt högt ställda kvalitetskrav.

Vi kan också vara med kunden och utarbeta produkter för framtida behov samt vara delaktiga i förändrings- och förbättringsarbete.

Till vårt förfogande står en modern maskinpark samt en organisation som arbetar genom väl fungerande processer. Med kvalificerade processer inom TIG- och lasersvetsning har Brogren en bred kompetens att erbjuda den globala marknaden för industriella gasturbiner.


För vidare information samt bokning av ett besök, vänligen kontakta

Christian Holmgren, Key Account Manager
+46 303 33 39 43

Maila Christian