Parts

I affärsområdet Parts samlar Brogren all kunskap som man byggt upp under alla de decennier man producerat detaljer till den svenska industrin. Utvecklingen i Parts kommer från erfarenheter som startade redan i företagets begynnelse.

Den gemensamma nämnaren för de produkter Brogren producerar är antingen svårbearbetat material eller komplexa geometri- och kvalitetskrav. En kombination av alla parametrar ger oss större möjligheter att utveckla och effektivisera våra processer till förmån för våra kunder.

Kravbilden har gjort att vi ständigt utmanar vår kunskap och kontinuerligt arbetar med kompetenshöjning för både personal och hur vår utrustning ska vara. Vi är gärna med från start vid framtagandet av en ny produkt, då vi kan vara till stor hjälp med att i ett tidigt skede visa hur produkten kan tillverkas. Brogren ser gärna att samarbetet med kunden kring en produkt startar med en presentation om hur vi tänkt hantera kvalitetskraven samt produktionen.

Brogren samarbetar med ett flertal stora aktörer på marknaden, till exempel Parker Hannifin, Wärtsilä, Rosemount och Presens.


För vidare information samt bokning av ett besök, vänligen kontakta

Christian Holmgren, Key Account Manager
+46 303 33 39 43
Maila Christian