Kontakt

Nedan finner du telefonnummer och mailadresser till ansvariga personer för våra affärsområden.

Key Account Manager

 Christian Holmgren,  
    +46 303 33 39 43                             

Maila Christian


                       6 BW

Börje Andermård, VD              Fredrik Olofsson, FoU
Maila Börje                                +46 303 33 37 62
                                                  Maila Fredrik

                


Övriga mailadresser byggs efter principen: förnamn.efternamn@brogrenindustries.com