Kontakt

Nedan finner du telefonnummer och mailadresser till ansvariga personer för våra affärsområden.

Key Account Manager

                                                                  

Louise Bergvall, Aerospace      Christian Holmgren, GasTurbine     Daniel Corneliusson, Parts
+46 303 33 37 86                       +46 303 33 39 43                             +46 303 33 39 48
Maila Louise                                Maila Christian                                  Maila Daniel


                       1 BW                            6 BW

Börje Andermård, VD               Alexandra Håkansson, HR-Manager  Fredrik Olofsson, FoU
Maila Börje                                 +46 303 33 37 49                               +46 303 33 37 62             

                                                  Maila Alexandra                                  Maila Fredrik

                


Övriga mailadresser byggs efter principen: förnamn.efternamn@brogrenindustries.com