Om Brogren

Brogren Industries

Brogren Industries har sina rötter i den svenska verkstadsindustrin, då som LB:s Mekaniska Verkstad. Företaget är fortfarande i familjen Brogrens ägo och har passerat skiftet till andra generationen. Sedan ett par år tillbaka har familjen tagit ett steg tillbaka i den operativa styrningen av företaget, vilket gör att företaget idag leds av anställd personal.

De egna lokalerna har genom åren anpassats för verksamheten och har fortfarande sin plats i Älvängen, Ale kommun.

Idag har Brogren Industries utvecklats till ett mer komplett teknikföretag, fortfarande med produktion av avancerade detaljer men även att arbeta mer långsiktigt med våra kunder där uppstyrning av processer samt kvalitetssäkring är några viktiga faktorer.

Värderingar som speglar produktivitet, kvalitet och utveckling lever fortfarande kvar från företagets begynnelse.

Välkommen till Brogren Industries värld!