En tillväxthistoria i Ale kommun

LB:s Mekaniska Verkstad blir Brogren Industries

Garaget

Företagets grundades av Lars Brogren 1963 och startades upp i en liten skala hemma i garaget. Den första medarbetaren anställdes 1965. Efter några år i garaget och en växande verksamhet samt fler anställda kom även behovet av större lokaler. Fem år senare införskaffades en ny lokal, som även den blev för liten. Mark införskaffades för att bygga en helt ny verkstadslokal.

Den nya verkstaden stod klar 1982 och med möjlighet att växa vidare. Under samma år på börjades även arbetet med det första generationsskiftet då sonen Magnus på allvar började arbeta i företaget.
Efter att antal år med barnen arbetande vid sin sida var det dags att fullt ut lämna över till Magnus och Marie.

Ett halvt sekel senare

Idag har även Magnus och Marie lämnat över styrningen av företaget till anställd personal. Familjen återfinns i styrelsen för att på ett bra sätt kunna ha överblick och stötta företagets ledning.

Brogren har idag ca.100 anställda. Lokalerna är väl anpassade för verksamheten, med stora investeringar i personalutrymmen och arbetsmiljörelaterade förbättringar. Under de senaste åren har företaget investerat ca.70 miljoner kronor i maskiner och utrustning för att möta framtidens behov av komplicerade produkter till kunder i företagets tre affärsområden.

Verksamheten

Idag erbjuder företaget projektledning för framtagande av nya produkter, skärande bearbetning samt svetsning med TIG och laser. Hela verksamheten styrs av ett verksamhetssystem som är kvalificerat enligt ISO 9001, 14001, 3834-2 samt AS9100.

Företaget finns representerat på marknaden av sina tre affärsområden, Parts, Gas turbine samt Aerospace. Bland kunderna finns många globala storföretag som t.ex. Siemens, Parker Hannifin, Wärtsilä samt GKN Aerospace.

Kvalitet

Den gemensamma nämnaren för företagets tillväxt och framgångar är arbetet med kvaliteten. Ett långt och tidskrävande arbete har lagts ner för att kartlägga samt säkra processerna i företaget.
Det har resulterat i hög produktkvalitet samt att kontinuerligt arbeta förebyggande. Steget in i flygindustrin satte även lägsta nivån för det kommande kvalitetsarbetet.

Beviset för att ha kommit en bit på väg är kvalificeringen för AS9100, som är en av flygindustrins kvalitetsstandarder. Detta sammantaget gör att företaget har skaffat sig en framstående position som ett kvalitetsmedvetet företag.

Framtiden

Företaget går en mycket spännande framtid till mötes på en global marknad med konkurrenter runt om världen. Arbetet med att rusta företaget för en bredare kundkrets märks bland annat genom vårt namnbyte.

LB:s Mekaniska Verkstad i Älvängen AB har bytt namn till Brogren Industries.
Vilket även det kommer ha en positiv effekt på framtiden.