Kvalitet och miljö

Brogren Industries styr och leder verksamheten genom ett väl utvecklat verksamhetssystem. Verksamheten och systemet är certifierat mot en rad kvalitet och miljöstandarder.

Vår ambition är att följa marknaden och våra kunders krav på vilka kvalitetsstandarder som vår verksamhet ska revideras mot.

Idag är Brogren Industries verksamhet certifierat mot följande kvalitetsstandarder

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2004
  • ISO 3834-2:2005
  • ISO 3834-2 Scope of Activity
  • AS 9100 Revision D

Certifikaten finns för påseende och utskrift under rubriken Certifikat