Teknisk utrustning

Cell för svets med TruDisk 8002

Cell för svets med TruDisk 8002

Brogren har anpassad teknisk utrustning för att kunna tillgodo se våra kunder i våra tre affärsområden Aerospace, Gas turbines och Parts.

Vi arbetar regelbundet med projekt, prototyper samt återkommande produkter.
Vår utrustning producerar detaljer med komplexa geometrier och höga kvalitetskrav oftast i svårbearbetade material t.ex. Hastelloy, Inconel 718 och Haynes 282 mm.

Brogren arbetar med ett flertal leverantörer av teknisk utrustning t.ex.

  • AME- Programvaror för CAD/CAM
  • DMG- 5-axliga fräsmaskiner
  • DUROC- Svarvar med B-, C- och Y-axel, roterande verktyg samt subspindel
  • Mitutoyo- Mät och mätmaskinsutrustning
  • MAF- Svarvar med B-, C- och Y-axel, roterande verktyg samt subspindel
  • Permanova- Laserutrustning

Utöver detta finns ett ytterligare ett antal kända leverantörer.
För att eliminera oplanerade stopp arbetar vi kontinuerligt med att uppdatera samt byta ut och förnya utrustning. Förebyggande underhåll är numera en etablerad process hos oss.